• Geography,  Lesson Plan,  Resources,  Science

    Kalendar & Cuaca

    Hari Pertama: Kalendar

    Kalendar lama. Tahun adalah masa. Semua orang lahir pada tahun tertentu. Dalam tahun tersebut, kita lahir dalam bulan tertentu. Dalam bulan tertentu kita pada hari tertentu.

    Mari kita lihat ada berapa bulan dan hari dalam setahun yang ada. Kalendar ini adalah selama setahun. Berapa bulan yang ada (kira kalendar)? 12 bulan dalam setahun. Setahun adalah salah satu kiraan masa. Satu tahun sangat lama! Setiap petak ini adalah hari. Bila penghujung tahun, kita akan mula pada tahun baru dan bertambah nombor pada kiraan tahun. Sekarang kita di tahun 2016.

    Kad-kad ini adalah kad bulan-bulan dalam setahun. Mari kita susun ikut urutan dan belajar nama bulan-bulan ini.