Linear Calendar

Linear Calendar for Kids di Planting of Peas How Long is Year How We Montessori http://www.racheletlespetitspois.com/archives/2015/06/02/32154793.html

Read more

The Sound Game / I-Spy

Level 1 Bunyi Awalan, satu objek satu masa, jadi tiada peluang untuk kesalahan (Umur 2.5) Level 2 Bunyi Awalan, pilihan antara dua objek atau lebih. Hanya satu objek betul. (Umur 2.5-3) Level 3 Bunyi Awalan, pilihan bahagian bilik, atau keseluruhan bilik (part of whole room) […]

Read more