Nota Diftong & Vokal Berganding

Pengenalan tentang ni boleh baca di Cikgu Hijau. Hanya vokal bergabung ai, au, dan oi diiktiraf sebagai diftong. Vokal bergabung yang selain daripadanya dikenali sebagai vokal berganding. [sumber] jadi gua,tua,dan peria bukan diftong. Vokal bergabung pun ada juga ai, au dan oi. Jadi untuk senang beza mana diftong, mana vokal bergabung, […]

Read more