Diftong, Vokal Bergabung & Digraf

Kalau ikut kaedah Dwyer Montessori, semua bunyi fonik dikenalkan pada peringkat awal, termasuklah digraf/diftong contoh sh, ch, ng, ai, ay, etc. Boleh search dalam blog ni untuk baca lebih lanjut. Ianya semudah dua perkataan bergabung menghasilkan bunyi yang lain. I was thinking why would they […]

Read more

Nota Diftong & Vokal Berganding

Pengenalan tentang ni boleh baca di Cikgu Hijau. Hanya vokal bergabung ai, au, dan oi diiktiraf sebagai diftong. Vokal bergabung yang selain daripadanya dikenali sebagai vokal berganding. [sumber] jadi gua,tua,dan peria bukan diftong. Vokal bergabung pun ada juga ai, au dan oi. Jadi untuk senang beza mana diftong, mana vokal bergabung, […]

Read more