• Science,  Zoology

    Katak: Haiwan dalam al-Quran

    Disebut sekali di dalam al-Quran, di dalam surah al-A’raff ayat 133. “Kami pun menghantarkan kepada mereka taufan, dan belalang, dan kutu, dan katak, dan darah, sebagai tanda-tanda dan bukti yang jelas nyata, maka mereka juga tetap…