• 9y,  Bahasa Melayu,  Haris

    Nota Diftong & Vokal Berganding

    Pengenalan tentang ni boleh baca di Cikgu Hijau. Hanya vokal bergabung ai, au, dan oi diiktiraf sebagai diftong. Vokal bergabung yang selain daripadanya dikenali sebagai vokal berganding. [sumber] jadi gua,tua,dan peria bukan diftong. Vokal bergabung pun ada juga ai,…