• Biology,  Elementary

    The Great River

      Dalam kelas 6-12 tahun Montessori, banyak menggunakan kaedah stroytelling untuk sampaikan lesson/konsep. Ianya adalah kerana kanak-kanak pada 2nd plane of development ini, berfikiran abstrak dan suka menggunakan imaginasi mereka. The Great River…