Language,  Montessori

The Sound Game / I-Spy

Level 1 Bunyi Awalan, satu objek satu masa, jadi tiada peluang untuk kesalahan (Umur 2.5)
Level 2 Bunyi Awalan, pilihan antara dua objek atau lebih. Hanya satu objek betul. (Umur 2.5-3)
Level 3 Bunyi Awalan, pilihan bahagian bilik, atau keseluruhan bilik (part of whole room) (Umur 3-3.5) : Sandpaper Letters
Level 4: Bunyi Awalan dan bunyi akhiran dimainkan di Level 2/3 sebagaimana sesuai (Umur 3.5- 4.5)
Level 5: Semua bunyi dalam perkataan dimainkan ikut Level 4 dengan mana-mana objek atau mana-mana perkataan. Objek tak perlu di ‘spied’ (Age 3.5-4.5) : Moveable Alphabet
Level 6: Pilih satu bunyi dan fikir sebanyak perkataan yang boleh yang mempunyai bunyi tu pada awal, akhir atau tengah perkataan (4.5-6)

Game ini adalah untuk Pastikan bunyi dengan BETUL! (Contoh d as in tub, bukan DUH. Sebab sekarang Hana bila baca S-a-d, bunyi Sad-uh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.